Välkomna på A-Frukost om Nyhamnens utveckling med Lars Böhme, Landskapsarkitekt från strategiavdelningen i Malmö.

Malmö växer på många sätt. Hyllie, Sorgenfri, Limhamn och Västra hamnen är synliga byggplatser men vad händer i Nyhamnen? Hur planeras blandstaden växa norr om centralstationen? Hur skapas urban innerstadskänsla i hamnområdets gamla industrimiljö?

Lars Böhme berättar om tankarna kring Nyhamnens utveckling och den Fördjupade Översiktsplanen som snart kommer ställas ut.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
KOSTNAD: Ingen kostnad
ANMÄLAN: Ingen
FACEBOOK:
www.facebook.com/events/1076843135746169