Under höstens första föreläsning presenterar Konstitutet - Olga Ravn: Køkkenbordet ind på Valand Fællesskab frem for l’art pour l’art.

"Om Hekseskolens undervisningsstrategi som reaktion på de skandinaviske forfatterskoler og om brugen af alternativ pensum som magtkritik. Om forsøget på at skabe et tekstlæsningsrum, der fordrer et blivende fællesskab i stedet for at fokusere på individets talentudvikling."

Olga Ravn fortæller om, hvordan hun sammen med Johanne Lykke Holm har iscenesat Hekseskolen i København i 2015 og på Litterär Gestaltning på Valand i Göteborg i 2016 med fokus på at give de studerende et dybere forhold til litteratur, radikalisere dem feministisk og skrive litteraturhistorien om i bevidstheden på i hvert fald 24 mennesker.

N15 – Queera strategier för konstproduktion är en föreläsningsserie initierad av Konstitutet och curerad av Ellen Suneson och Julia Björnberg. Serien är uppdelad i 5 kapitel à 3 föreläsningar och bjuder in svenska och internationella konstnärer och teoretiker. Den är tänkt som en pågående diskussion om strategier för konstnärligt skapande på en patriarkal, rasistisk, funkofobisk och heteronormativ konstscen. Genom att lyssna till olika praktiker såsom omskrivningar, amatörism, rumslighet, temporalitet, misslyckanden, skam, motstånd och våld vill vi öppna upp för samtal, diskussioner, konflikter och samarbeten. Syftet är att skapa en medvetenhet, inspiration och kunskap om normkritiska frågor och att levandegöra ett pågående samtal kring dessa frågor på den lokala konstscenen.

Det bjuds på dryck och smörgås under föreläsningen.
OBS! Föreläsningen är på danska.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Konstitutet
KOSTNAD: 40 kronor, betala kontant i dörren eller genom faktura
ANMÄLAN: Anmäl via mail: bokning@konstitutet.se