Välkommen på vernissage fredagen den 27 oktober!

M.U.S. – Malmö Upcycling Service vill ändra synen på spillmaterial genom att omdefiniera det till en resurs snarare än ett oönskat avfall. Detta resultat presenteras i utställningen Avfall som resurs. En utställning kring de processer och experiment som materialet har genomgått för att skapa nya produkter.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: M.U.S. – Malmö Upcycling Service
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Ingen

Läs mer här >>