GLAPPET är inte ett seminarium. Inte en föreläsning. Inte en debatt om rätt eller fel. Utan samtal med djup, engagemang och plats för flummiga funderingar. Där alla deltagare både lyssnar och pratar utifrån egna tankar och erfarenheter.

Samtalspartners, Glappet #3:

  • Katarina Rundgren, arkitekt och ledamot i Sveriges Arkitekter Skånes styrelse.
  • Ida Börjel, författare.
  • Tomas Lauri, arkitekt.

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Sveriges Arkitekter Skåne
FÖR VEM: Medlemmar i Sveriges Arkitekter Skåne
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Anmäl dig här.

Sveriges Arkitekter Skånes samtalsserie GLAPPET är ett prestigelöst försök att sammanföra forskning och praktik, att skapa ramar för ett djuplodande möte mellan dessa. Ingången till samtalen är olika komplexa och aktuella frågor vi alla behöver förhålla oss till. Förhoppning är att sådana samtal kan var ett sätt att röra sig i - och kanske krympa - glappet mellan forskning och praktik.