Trots att frågan diskuterats länge famlar vi fortfarande kring hur vi ska förhålla oss till kultur på ett naturligt sätt i planeringen. Hur kan vi gå från utsmyckning till utveckling? Vilka roller och strukturer behöver förändras för att vi ska komma framåt? Hur påverkar kulturen planeringen, och vad krävs för att den ska få en mer självklar plats i planeringen?

Dagen ingår i seminarieserien Hållbar stadsutveckling som drivs av Region Skåne i samverkan med bland annat Fojab arkitekter, Trivector, Tyréns och ÅF.

Program

Välkomnande 
Mats Hallberg, Region Skåne, Julia Fryklund, ÅF och Dorte Bo Bojesen, Form/Design Center

Hur tar man som kulturaktör plats i stadsrummet?
Daniel Wakeham och Tor Hedendahl, Artscape

Kulturen som samhällsbyggare 
Susann Toft, enhetschef kulturförvaltningen, Ängelholms kommun

Kulturens roll för skånsk utveckling
Mats Hallberg, enhetschef konst och livsmiljö samt biträdande kulturchef, Region Skånes kulturförvaltning

Kan nya samverkansformer ge utrymme åt kulturen? 
Dorte Bo Bojesen, VD Form/Design Center och Maja Manner, ÅF

PLATS: Form/Design Center
ARRANGÖR: Region Skåne
FÖR VEM: Branschutövare inom form, design och arkitektur
KOSTNAD: Gratis
ANMÄLAN: Anmäl dig här >>