Att utveckla hållbarare livsstilar blir allt mer akut. Konsumtion och produktion hänger ihop och någon betalar alltid priset. Nya livsstilar behövs, som inte tär på jordens resurser. Som inte bidrar till klimatförändringar. Som inte ökar klyftorna i världen – där höglöneländerna i väst genererar mesta skadegörelsen, samtidigt som miljarder människor i växande ekonomier som Kina, Brasilien och Bangladesh både betalar notan och jobbar stenhårt för att leva som vi.

Utgångspunkt för utställningen har varit designjournalisterna Ingrid Sommars och Susanne Helgesons bok Köp dig fri! Om design, överlevnad och konsumtion, som gavs ut av Bokförlaget Arena 2012.

Utställningen vandrar vidare:
Design Museum, Helsingfors 24.01.14 – 09.03.14
Hafnarborg, Island 22.03.14 – 11.05.14

Om alla hjälps åt kan små insatser göra stor skillnad.
Anta utmaningen i Shop shows miljöquiz:
www.shopshow.eu/quiz

Image removed.