Free entrance

Viktor testar sektioner

Om oss

En sida med ett antal sektioner där Viktor kollar hur allt fungerar och ser ut. Detta är en ingress där man kan skriva på hur mycket man vill. Formateras som ingress i textfältet i backend.

Video embed

Bildtext

Titel på textsektion

Löksås ipsum så samma ska bra dunge, olika trevnadens hans stora erfarenheter göras som, sitt vid ser åker vidsträckt. Söka där vemod äng så olika själv tidigare när, jäst kom se dimmhöljd därmed händer ännu vemod, dock söka kunde vad annan dimma nu. Omfångsrik sällan faktor trevnadens rännil fram hans rot ser sig, stig se hela fram hela tre sitt vad.

Löksås ipsum så samma ska bra dunge, olika trevnadens hans stora erfarenheter göras som, sitt vid ser åker vidsträckt. Söka där vemod äng så olika själv tidigare när, jäst kom se dimmhöljd därmed händer ännu vemod, dock söka kunde vad annan dimma nu. Omfångsrik sällan faktor trevnadens rännil fram hans rot ser sig, stig se hela fram hela tre sitt vad.

Löksås ipsum så samma ska bra dunge, olika trevnadens hans stora erfarenheter göras som, sitt vid ser åker vidsträckt. Söka där vemod äng så olika själv tidigare när, jäst kom se dimmhöljd därmed händer ännu vemod, dock söka kunde vad annan dimma nu. Omfångsrik sällan faktor trevnadens rännil fram hans rot ser sig, stig se hela fram hela tre sitt vad.

Knapplänk

Rubrik på textsektion (h2)

Formgivarduon LantzVarghans har i sitt textilprojekt Brandnäva utforskat naturmotiv både från Skåne och parets hemtrakter Leksand och Umeå. Den lekfulla och ibland slumpstyrda mönsterrapporten till de handtryckta tygerna har tagits fram med hjälp av en collageteknik som paret utvecklat under arbetets gång - ett slags analogt Photoshop med redigerbara lager. Mindre precist än om mönstret skapats digitalt men en teknik som möjliggör ett i högre grad kollektivt skapande.

Rubrik (h2)

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

I en pressträff den 9 september 2020 meddelade kulturminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund att Form/Design Center tilldelas 3 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2021. Det tillfälliga statliga bidrag till verksamheten som har löpt över tre år, blir nu permanent.

– Att bidraget nu blir permanent ger Form/Design Center ännu bättre förutsättningar och större möjligheter att fortsätta sitt arbete som mötesplats och nod för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige, säger kulturminister Amanda Lind.

En länk till en extern webbplats ser ut såhär medan en länk till en intern sida (inkluderar även pressrum.formdesigncenter.com och webbutik.formdesigncenter.com) ser ut såhär.

 

Detta gäller även om man formaterar länken som knapp:

Extern länk

Intern länk

Det finns även denna stil på länkar Grön länk-stil, men den ska vi nog undvika att använda, om vi inte vill få en länk att se ut som en grön vinjett.

Rubrik h3

Lite text

Rubrik h4

Lite text

Rubrik h5

Lite text, "finstil" (samma storlek som h5)

Rubrik h6 (samma som bildtext)

Lite paragraftext

Rubrik 2

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Rubrik 3

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Rubrik 3

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Rubrik 2

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Rubrik 2

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Rubrik 3

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Rubrik 4

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Rubrik 4

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

Rubrik 3

Form/Design Center är den främsta plattformen för arkitektur, design och konsthantverk i södra Sverige. 2018 utsågs Form/Design Center av regeringen till en nationell nod för gestaltad livsmiljö.

 

Bild 3:2

Rubrik för en redaktionell puff medium

Datum till ex. en utställning
Vinjett

Formgivarduon LantzVarghans har i sitt textilprojekt Brandnäva utforskat naturmotiv både från Skåne och parets hemtrakter Leksand och Umeå. Den lekfulla och ibland slumpstyrda mönsterrapporten till de handtryckta tygerna har tagits fram med hjälp av en collageteknik som paret utvecklat under arbetets gång - ett slags analogt Photoshop med redigerbara lager. Mindre precist än om mönstret skapats digitalt men en teknik som möjliggör ett i högre grad kollektivt skapande.

Ev. Länk
Bild 16:9

Rubrik för en redaktionell puff stor

10 MAR 2021 – 15 JUN 2021
Vinjett

Formgivarduon LantzVarghans har i sitt textilprojekt Brandnäva utforskat naturmotiv både från Skåne och parets hemtrakter Leksand och Umeå. Den lekfulla och ibland slumpstyrda mönsterrapporten till de handtryckta tygerna har tagits fram med hjälp av en collageteknik som paret utvecklat under arbetets gång - ett slags analogt Photoshop med redigerbara lager. Mindre precist än om mönstret skapats digitalt men en teknik som möjliggör ett i högre grad kollektivt skapande.

Länk
Bild 1:1

Rubrik för en redaktionell puff liten

Datum
Vinjett

Formgivarduon LantzVarghans har i sitt textilprojekt Brandnäva utforskat naturmotiv både från Skåne och parets hemtrakter Leksand och Umeå. Den lekfulla och ibland slumpstyrda mönsterrapporten till de handtryckta tygerna har tagits fram med hjälp av en collageteknik som paret utvecklat under arbetets gång - ett slags analogt Photoshop med redigerbara lager. Mindre precist än om mönstret skapats digitalt men en teknik som möjliggör ett i högre grad kollektivt skapande.

Länk
Video embed med overlay-bild, 16:9

Redaktionell puff stor med video

Formgivarduon LantzVarghans har i sitt textilprojekt Brandnäva utforskat naturmotiv både från Skåne och parets hemtrakter Leksand och Umeå. Den lekfulla och ibland slumpstyrda mönsterrapporten till de handtryckta tygerna har tagits fram med hjälp av en collageteknik som paret utvecklat under arbetets gång - ett slags analogt Photoshop med redigerbara lager. Mindre precist än om mönstret skapats digitalt men en teknik som möjliggör ett i högre grad kollektivt skapande.

Video embed med overlay-bild, 16:9 (om mediumpuff har video alltså, annars 3:2)

Redaktionell puff medium med video

Formgivarduon LantzVarghans har i sitt textilprojekt Brandnäva utforskat naturmotiv både från Skåne och parets hemtrakter Leksand och Umeå. Den lekfulla och ibland slumpstyrda mönsterrapporten till de handtryckta tygerna har tagits fram med hjälp av en collageteknik som paret utvecklat under arbetets gång - ett slags analogt Photoshop med redigerbara lager. Mindre precist än om mönstret skapats digitalt men en teknik som möjliggör ett i högre grad kollektivt skapande.

Video embed utan overlay-bild, 16:9 (om mediumpuff har video alltså, annars 3:2)

Redaktionell puff medium med video, utan overlaybild

Formgivarduon LantzVarghans har i sitt textilprojekt Brandnäva utforskat naturmotiv både från Skåne och parets hemtrakter Leksand och Umeå. Den lekfulla och ibland slumpstyrda mönsterrapporten till de handtryckta tygerna har tagits fram med hjälp av en collageteknik som paret utvecklat under arbetets gång - ett slags analogt Photoshop med redigerbara lager. Mindre precist än om mönstret skapats digitalt men en teknik som möjliggör ett i högre grad kollektivt skapande.