Free entrance

Children's right to play

Två barn sitter på en liggande trädstock i en park och barn i bakgrunden leker på lekställningar.