Fri entré

Barns rätt till lek

Två barn sitter på en liggande trädstock i en park och barn i bakgrunden leker på lekställningar.